W czerwcu kurs rysunku i malarstwa ulega zmianie.
Zajęcia odbywają się:
– piątek tylko na godz. 15!
– sobota są na godz. 9 i 12!
– niedziela godz. 12 i 15
– poniedziałek godz. 18
– środa godz. 18