Osoby uczęszczające na zajęcia w czerwcu prosimy, aby regulowały opłaty gotówką kiedy jest otwarta pracownia (do 17.06.2012).

Druga możliwość to przelew na konto:

BANK MILLENIUM SA
nr konta: 64 1160 2202 0000 0000 2490 1492