W okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem pracownia jest zamknięta.

Ostatnie zajęcia są w poniedziałek 22 grudnia, wznawiamy od 2 stycznia.

Wszystkie zajęcia są odpracowane!