Przypominamy, że do 2 maja należy wpłacić I ratę plenerową.

Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w wyjeździe prosimy o dostarczenie wypełnionej umowy.