Wpłaty należy dokonywać gotówką regularnie na pierwszych zajęciach lub przelewem najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca. 

Prosimy nie spóźniać się. 

Dziękujemy!