Opłaty prosimy regulować przelewem do 7 dnia bieżącego miesiąca lub gotówką na pierwszych zajęciach.

 CENNIK WRZEŚNIA