13.02.2012, 17.02.2012 i 18.02.2012 – II test z aksonometrii (obecność obowiązkowa)