Prosimy osoby zapisane przez formularz zgłoszeniowy, aby kontaktowały się w celu określenia terminu zajęć. 

Informacje o godzinach są w zakładce PLAN ZAJĘĆ.

Kontakt telefoniczny: 501 363 309