Osoby uczestniczące w warsztatach “Wakacje z Kuźnią” prosimy, aby dokonały wpłaty na konto:

„KUŹNIA” Warsztaty Sztuki,
BANK MILLENIUM SA
nr konta: 64 1160 2202 0000 0000 2490 1492