Osoby, które jeszcze nie opłaciły I raty za wyjazd prosimy o dokonanie przelewu lub płatność w pracowni.

Należy również dostarczyć brakujące umowy mailem lub osobiście.