Osoby, które uczęszczają na zajęcia w naszej placówce na koniec roku szkolnego otrzymują świadectwo  potwierdzające ukończenie kursu.

Warunkiem jest udział w przynajmniej 80% zajęć.

Nieobecności należy niezwłocznie zgłaszać i odrabiać.

Test, na którym uczestnik nie pojawił się należy napisać na najbliższych zajęciach.