Przypominamy, że do 16 grudnia należy wpłacić I ratę w wysokości 300 zł na „Ferie z Kuźnią”.

W panelu można również dokonać opłaty za cały kurs.

Prosimy także o dostarczenie wypełnionej umowy.