W ciągu 19 lat pracy “Kuźni” nasi absolwenci ukończyli studia lub obronili doktoraty na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą:                                          

POLSKA:

  • ASP: Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Toruń
  • Politechniki: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Kraków, Białystok, Szczecin
  • PJATK: Gdańsk

ŚWIAT:

Berlin, Londyn, Middlesbrough, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Wiedeń, Perugia, Lublana, Horsens, Göteborg, Madryt, Kopenhaga

Poniżej podajemy wyniki tylko z Gdańska. Nie podajemy osób, które zdały egzaminy w innych miastach Polski i za granicą.

Wyniki egzaminów 2019:

W egzaminie na Architekturę PG zdało 100% kursantów.

Wyniki egzaminów 2017:

Politechnika Gdańska:

Na I miejscu została przyjęta na studia uczennica chodząca na nasze kursy!

ASP w Gdańsku:

Architektura Wnętrz – na 3 i 4 miejscu dostali się nasi uczniowie

Intermedia – Fotografia – na 4 miejscu jest osoba z “Kuźni” 

Wyniki egzaminów 2016:

Politechnika Gdańska:

90 % zdało egzamin! 100 % zdało część testową!!! 

Nasza uczennica osiągnęła 2 wynik podczas egzaminu!

ASP w Gdańsku:

Architektura Wnętrz – na 1 i 2 miejscu dostały się uczennice “Kuźni”  

Malarstwo, Sztuka w przestrzeni – na 1 miejscu dostała się uczennica “Kuźni”  

Grafika specjalność Grafika projektowa- na 1 miejscu dostała się uczennica “Kuźni”

Grafika – na 6 miejscu dostała się osoba z “Kuźni” 

Na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe zdało ponad 90% osób!

Wyniki egzaminów 2015:

Politechnika Gdańska:

Ponad 90 % zdało egzamin! 

ASP w Gdańsku:

Wzornictwo Przemysłowe – na 2 miejscu wynik naszego ucznia 100/100 punktów!

Architektura Wnętrz – na 4 miejscu  jest osoba z “Kuźni”  

Projektowanie w krajobrazie kulturowym – na 2 miejscu wynik naszej uczennicy

Wyniki egzaminów 2014:

Politechnika Gdańska:

W tym roku nasze uczennice osiągnęły najlepszy wynik i zdały na 1 oraz 2 miejscu!

W pierwszej dziesiątce są 4 osoby z “Kuźni”!!!

ASP w Gdańsku:

Grafika – na 2 miejscu jest osoba z “Kuźni” 

Architektura Wnętrz – na 6 miejscu  jest osoba z “Kuźni”  

Wyniki egzaminów 2013:

Politechnika Gdańska:

Nasza uczennica zdała na 1 miejscu!

ASP w Gdańsku:

Grafika – na 2 i 4 miejscu jest osoba z “Kuźni” 

Architektura Wnętrz – na 3 miejscu  jest osoba z “Kuźni” 

Wzornictwo – na 2 miejscu jest osoba z “Kuźni” 

Wyniki egzaminów 2012:

Politechnika Gdańska:

2 naszych uczniów osiągnęło znakomitą punktację i zostało przyjętych na 1 oraz 5 miejscu.

ASP w Gdańsku:

Grafika – na 2 miejscu jest osoba z “Kuźni” 

Malarstwo – na 4 miejscu  jest osoba z “Kuźni” 

Wzornictwo – na 4 miejscu jest osoba z “Kuźni” 

Intermedia – Fotografia – na 2 miejscu jest osoba z “Kuźni” 

Wyniki egzaminów 2011:

Politechnika Gdańska:

1 miejsce osiągnęła uczennica z “Kuźni”

ASP w Gdańsku:

Architektura Wnętrz – 1 miejsce osiągnęła uczennica z “Kuźni” 

Intermedia – 2 i 5 miejsce osoba z “Kuźni”

Wyniki egzaminów 2010:

Politechnika Gdańska:

3 osoby osiągnęły niesamowity wynik zdając na 1, 3 i 5  miejscu 

ASP w Gdańsku:

Architektura Wnętrz – 1 i 2 miejsce uczniowie z “Kuźni” 

Malarstwo – 3 miejsce z “Kuźni” 

Wyniki egzaminu 2009:

Politechnika Gdańska:

Najlepsza osoba zdała na 1 miejscu oraz wielu zajęło bardzo wysokie lokaty!

Wyniki egzaminu 2008:

Politechnika Gdańska:

Najlepsi z najlepszych zdali na 1, 3, 6, 7 i 8 miejscu! 

Wyniki egzaminu 2007:

50 osób zdało egzamin na Politechnikę! 

Wyniki egzaminów 2001- 2006:

W tych latach nasi uczniowie zajmowali regularnie pierwsze lokaty zdając na Politechnikę oraz ASP!

 

Jesteś dumni z osiągnięć naszych podopiecznych.

Szacujemy, że około 1500 osób przygotowaliśmy do egzaminu z

sukcesem!!!