Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp.

st. wykł. Piotra Piórki

znakomitego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz współpracownika i wykładowcy w Kuźni Warsztaty Sztuki.

 

Kadra Kuźni Warsztaty Sztuki