Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp.

Profesora Piotra Zajęckiego
(1940-2012)

Znakomitego artysty i pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz wspaniałego współpracownika i wykładowcy w Kuźni Warsztaty Sztuki.

Kadra Kuźni Warsztaty Sztuki