Zajęcia projektowe w grudniu przypadają na 13 cykl aksonometrii tj. 10, 14 i 15 grudnia.

Prosimy przynieść ze sobą: prace rysunkowe z ostatnich zajęć oraz zadane prace domowe