Przyszły cykl aksonometrii tj. 15, 19 i 20 października obejmuje zajęcia projektowe. 

Prosimy przynieść ze sobą: kartkę czarnego papieru/brystolu A4, nożyczki i klej!