1 listopada 2011 jest dniem wolnym. Opłaty za zajęcia są bez zmian (w listopadzie jest 5 poniedziałków).