6 kwietnia zajęcia odbywają się wyłącznie z rysunku.