Osoby, które nie zdały testu z historii sztuki są zobowiązane do poprawy !!!

Należy niezwłocznie zgłosić się do prowadzącej w celu ustalenia terminu ponownego pisania!

Zaliczenia są niezbędne do pozytywnego ukończenia kursu.