Osoby chodzące na aksonometrię oraz historię sztuki mają obowiązek pisania i zaliczenia testu.