Mając na celu osiąganie najlepszych wyników, od września 2013 zwiększamy liczbę godzin aksonometrii z 2 na 3 godz !

Kurs aksonometrii to – spotkania 3 godz. + dodatkowe zadania domowe + dodatkowe zajęcia i konsultacje dla chętnych w cenie! Program kursu obejmuje:

– tematy takie jak kreślenie brył w aksonometrii, wyznaczanie cieni, przenikanie brył, rysunek w perspektywie i wiele innych…

– zadania testowe jak i rysunki z wyobraźni

– podstawy projektowania architektonicznego

– zasady kompozycji i nauka rysunku architektonicznego

– zadania logiczno – matematyczne z wykorzystaniem geometrii

– testy sprawdzające nabyte dotychczas umiejętności, wyobraźnię przestrzenną oraz predyspozycje do zawodu architekta