Zajęcia z historii sztuki zostają przeniesione z soboty 14 stycznia na 4 lutego.