Piotr Mikołaj Zajęcki: dyrektor

rysunek, malarstwo

www.pmz.vpc.pl

Łukasz Fruczek

rysunek, malarstwo

www.fruczek.wix.com/lukasz-fruczek

Piotr Bąkowski

rysunek, malarstwo

www.peterbakov.com

Julia Chalimoniuk_Zdjęcie_Kuźnia xsss

Julia Chalimoniuk

projektowanie przestrzenne

info

Jakub Kołodziejczak

aksonometria

info

Anna Szpadzińska-Koss

historia sztuki i architektury

info

3A

Paula Włodkowska

projektowanie graficzne

info